#183724
Jyden

Så har BRFkreditbank igen nedsat renten på deres anfordringskonti til hhv. 0,75 % og 0,90 %, så hvis der så også skal betales månedligt gebyr og pr. transaktion, så minimeres “fortjenesten” . selvfølgelig alt efter hvor maget man har stående på kontoen, men er det større beløb man skal have stående så er der jo andre og bedre muligheder.