#183716
Krisser

Du beregner effektiv rente som (1 + (r / n))^n, hvor r er renten i procent og n er antal terminer om året. For eksempel:

(1 + (7,3% / 4))^4 = 1,075023 = 7,5023 %