Forside Fora Bolig og realkredit Forhøjelse af bidragssatser på kortfristede rentetilpasningslån Forhøjelse af bidragssatser på kortfristede rentetilpasningslån

#183568
peter holm larsen

Er rigtigt at renterne går til investorerne og bidraget går til realkreditinstituttet – og dermed ejerne – aktionærerne.

Grunden til at renterne falder er jo netop at alle “flygter” over til obligationer, således at efterspørgslen stiger og stiger efter obligationer, som får kurserne til at stige og stige. Investorerne sælger så ud af aktier, råvarer og øvrige investeringsaktiver i større og større stil. For at tiltrække nye investorer til aktier – man selsaberne derfor tilbyde større afkast og dermed større indtjening – som for bankerns vedkommende jo kun kan skaffes via højere gebyrer mv.

Så hvis ikke kapitalen skulle forvinde helt ud af bankerne til fordel for obligationer må bankerne jo øge deres indtjening – så set sådan er det en naturlig følge at gebyrene må sættes os.

Og der er jo ikke tale om at man deler besparelsen – men blot at administrator – realkreditinstituttet – måske tager 10-20% af besparelsen.

Kan ikke se, hvorfor det ikke skulle være en logisk følge.