#183526
JASE-DK

@Opgave, jeg har ikke så stor erfaring med rentetilpasningslån. Jeg foretrækker dog de kortsigtede lån, da jeg kan skifte hurtigere til fast forrentning hvis renten begynder at stige. Jeg ved at jeg også kan omlægge et 3 eller 5 års lån før tid, men så kommer der udgifter. Det kombineret med den lidt lavere rente på den 1 årige for mig til at foretrække denne. Giver det mening?

Jeg ved ikke hvor meget bidraget vil stige på de 3 og 5 årige. Nordea siger at bidraget “formodentlig” ikke vi stige “så meget”. Det i kombination med at Nordea siger at den 1 årige vil stige “væsentligt”, gør at det lige pt. er umuligt at træffe en beslutning.

Spørgsmålet er om Nordea ikke er igang med en regulær skræmmekampagne, hvor formålet er at få så mange over på fast forrentning som mulig. Er det formålet, så er det jo langt mere effektivt at true med ukonkrete stigninger, som kan skabe uvished og usikkerhed.

En ting er sikkert. Der som Nordea yder nu er ikke saglig rådgivning, hvilket er bemærkelsesværdigt set i lyset af at Nordea vel er bekendt med alle forhold (mængden af lån, deres kapitalreserver osv.).

Økonomisk set er det nok mest fornuftigt enten at blive på den 1 årig hos Nordea, eller at skifte til 3 eller 5 årig rentetilpasning. Hvis jeg kunne vælge fri, var jeg nok ikke kunde hos Nordea i fremtiden.

Mvh.

JASEDK