#183506
Anonym

Først vil jeg kondulere med jeres far.

Sparekassen henviser til vedtægterne og lov §127 om Finansielle virksomheder og det er korrekt at såfremt Sparekassen ikke kan udvise “God Skik”, så er der nok ikke andet at gøre end at vente, men husk at der er opsigelse og at den kan foretages nu.

Jeg har sat link på …..

VEDTÆGTER FOR DRONNINGLUND SPAREKASSE
http://www.dronspar.dk/pictures_org/Dronninglund%20Sparekasse%20-%20vedtægter(1).pdf

Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=138013

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder
http://93.176.78.166/AttachedFiles/{4046fdaa-5786-41e3-a3f4-63860af89d65}.{e4b9735e-8ebc-41a6-9659-0c48cee069c8}.VEJ%2086%20af%2013%20oktober%202009.pdf

Hvis og såfremt Sparekassen går konkurs inden, får I ikke en krone, sådan er loven skruet sammen.