#183324
nielsens

Nu har jeg det virkelig som en skakbrik, der ikke selv kan stille noget op, så hvis nogen gider læse og evt. hjælpe, kommer her fortsættelsen:
Lige inden 1. juli var jeg inde på min side hos Skat for at se, hvordan det efterhånden så ud med det legatbeløb, jeg sidste år modtog fra et ministerium. Og nu er alle oplysninger skrevet om. Beløbet er ikke længere et “skattefrit tilskud,” og det skal slet ikke beskattes i 2011, men i 2012. Der står på min side hos Skat, at beløbet er til min disposition i nov. 2011, hvor jeg også hævede det fra min konto, men så er der yderligere tilføjet, at modtagelsestidspunktet er marts 2012.
Det forstår jeg sådan, at nu skal det beskattes i 2012, skønt jeg fik det udbetalt i 2011, og hvad værre er: i år får jeg et pensionstillæg, fordi min indtægt er forholdsvis lille. Det var den også i 2011, hvor jeg ikke søgte om pensionstllæg, fordi jeg mer eller mindre forventede det legat.
Når man nu efter diverse omskrivninger af alle oplysninger (jeg har kopieret det hele og har nedskrevet navn og telefonnr. på den skattemedarbejder, der foreslog mig at lade det hele ligge indtil videre), ja, når man nu vil beskatte beløbet i 2012, betyder det, at jeg yderligere skal aflevere mit pensionstillæg for 2012, og ikke kan komme og sige, at så skulle jeg have haft pensionstillæg i 2011.
Alt i alt er jeg nærmest bankerot! Og helt uden egen skyld, fordi systemet er så indviklet, at ikke engang Skat tilsyneladende har styr på det.
NB. Skylden lægger jeg gerne hos de politikere, der kræver skatten lettet og lettet og lettet uden sans for, at det måske var en fordel først at få skatten gjort gennemskuelig og forståelig for menigmand.