#183116
Anonym

thsv.:
Du har lavet et regnestykke med 3% afkast – der viser, at det er en fordel med den nye kapitalpension.
Hvis afkastet går op til f. eks. 6 % – så ser billedet måske anderledes ud – idet man får afkast af “skatten” i perioden med den gamle ordning.

Jeg har været med på kapitalpenionen i ca. 35 år – og det er først i de senere år, at vi har haft en lav rente – såe…set over 20 år, kan der ske meget.

En del af min kapitalpension beskattes f. eks. med 25% – og en endnu større del er uden realrenteafgift – og man mister nok retten til at konvertere til ratepension ved 75 år.
Hvis skatten bliver nedsat i årene fremover til f. eks. 35% på udbetaling af ratepension, så er det måske ærgeligt, at man slap skattefordelen til 37,5 % i 2013.

Jeg er ikke overbevist om, at det er en fordel, at slippe 37,5% i skat NU på den allerede opsparede kapitalpension – for at blive skattefri.

Jeg vil da lige nævne, at alle mine indbetalinger til kapitalpension er fratrukket i topskatten i sin tid – men den går jo ikke længere.

Alt i alt – så har alle ændringer i tidens løb gået ud på, at forringe og ikke forbedre – og det gælder nok også denne gang.