#183060
Anonym

Der er ikke nogen tvivl om at ovenstående par, formentlig vil kunne kreditgodkendes til køb af et parcelhus til 2,4 mio. kr. i de fleste banker med en indkomst på 800.000 kr.

Når det så er sagt, så kan der alligevel være flere grunde til at spare de famøse 5% + flytteomkostninger op før boligkøbet.

1. Større sikkerhed kan give anledning til en bedre rente på boliglånet i banken.

2. Med en vis opsparing fra start er man knapt så sårbar overfor teknisk insolvens.

3. Opsparingen giver alt andet lige lidt længere livline hos banken, hvis en af jer skulle blive fyret. Det kan være i forhold til at finde nyt job, men også til at afhænde huset til en rimelig pris.

Lad os bare tage udgangspunkt i Habermas som eksempel.

Med belåningen op til 3,8 mio. kr. og en indkomst på 1 mio. kr. vil jeg vurdere, at man er meget tæt på at have belånt alt hvad man kan trække.

Det kan blive farligt i en situation, hvor der opstår uventede komplikationer med byggeriet som kræver yderligere låntagning.

Videre kan dette par, næppe blive i huset, hvis en af dem bliver arbejdsløs. Og samtidig vil bankens tålmodighed, belåningsgraden taget i betragtning, være lav. Det øger alt andet lige risikoen for at skulle afhænde med et voldsomt tab.

Mere generelt, så er alle boligejere lige nu kraftigt eksponeret mod renteinducrede boligprisfald.

Hvis vi antager, at boligpriserne er i ligevægt på det nuværende renteniveau, så vil en hurtig normalisering af renten (defineret som at renten stiger til det historiske gennemsnit de seneste 15 år) alt andet lige betyde, at boligpriserne skal falde med 20%. Hvis normaliseringen derimod indfinder sig over en 3-årig periode, vil boligpriserne falde nominelt 12%, mens en normalisering over en 5 årig periode skønsmæssigt vil resultere i et prisfald på 6%. I den situation bliver belåningsgraden på næsten 4 x indkomst en yderst giftig cocktail.

Så i lyset af den usikkerhed der er om fremtidens boligprisudvikling, jobmarkedet for ikke at tale om risikoen for at man som par går fra hinanden, så kan der være ganske god fornuft i at spare 5% op.

Dette siger jeg ikke som en kritik af dem, der føler de har ventet længe nok. Vi købte selv uden væsentlig opsparing. Men med al respekt, så skal man passe på ikke at presse sin belåning til det yderste i usikre tider.