#183038
OBS

Udover de skattemæssige forhold og fastsættelsen af huslejen er der også andre dele af lejelovgivningen at tage hensyn til. En tidsbegrænset lejekontrakt vil kunne blive erklæret tidsubegrænset af et huslejenævn med mindre der foreligger en begrundet årsag til at man selv skal bruge den på et tidspunkt.