#182578
Anonym

Børsne skriver i dag i artiklen “Danske Banks skadelige retorik”, at:

Flere danske Banker har over de seneste år fået nedgraderet deres kreditvædighed. Men netop Danske Bank – har som de eneste forsøgt at overbevise ratingbureauerne om de urimelige i nedgraderingen med det argumentet, at banken må forventes at have skattteydernes penge i ryggen, hvis den skulle komme i store økonomiske problemer.

Pointen er, at det ikke under nogen omstændigheder kan være skatteydernes opgave at være garant for Danske Banks økonomiske troværdighed. Danske Bank er en virksomhed som alle andre, og den skal kunne stå på egne ben.

Hvis Danske Bank driver forrenting under den forudsætning, at banken har staten i ryggen, hvis det skulle gå galt, så er det meget svært at argumentere mod dem, der kræver mere statslig styring af banken, eller dem som kræver en tvangsaopsplitning for at sørge for at banken netop ikke er too big to fail.

Jeg synes det er pinligt at Danske Bank er ude i den slags argumentation, og det vidner om, at banken nu er i panik!