#182508
Anonym

Reputationsdannelse i brugerfora som Mybanker, Trust Pilot, Boligdebatten, Økonomidebatten etc. betyder mere end som så, ellers ville bankerne ikke aktivt både overvåge og agere i disse fora.

Dine forestillinger om hvad en god og ikke god kunde er ligner desværre det syn jeg kritiserer Danske Bank for – nemlig at man fokuserer meget snævert på engagementet her og nu og ikke på de potentialer der er fremadrettet. Er du selv bankrådgiver?

Jeg er helt med på at der på kort sigt er proportionalitet mellem engagementsstørrelsen og indtægterne til banken og at dette skal afspejles i prissætningen. Men husk på at engagementer er en dynamisk størrelse.

Da vi for godt og vel 2 år siden købte en ejerlejlighed, som blev finansieret med 1,8 mio. kr. i realkreditlån og 0,45 mio. kr. i boliglån i banken, bidrog vi med gode gebyr og provisionsindtægter til banken.

Da boliglånet var nedbragt til lige under 0,2 mio. kr. (som det var tilfældet forud for rentemødet med banken) var indtjeningen til banken selvfølgelig knapt så stor. Realkredit Danmarks indtægter var dog samtidig forøget qua bidragsforhøjelserne, lige som aktiedepotets størrelse også var blevet forøget med en mærsk aktie og et par andre ting.

Men hvis du udelukkende ser på engagementsstørrelsen her og nu, så overser du to ting:

1. For det første, at omsætningshastigheden i udlånet (hurtig tilbagebetaling og genudlån) er ved at blive en væsentlig faktor for bankernes profitabilitet, fordi vi nu befinder os i en ny tid, hvor mulighederne for udlånsvækst begrænses betydeligt af egenkapitalens størrelse. Bankernes mulighed for at geare egenkapitalen bliver ganske enkelt mindre med CRD-4 (Basel III).

2. Man overser ydermere mulighederne i kunderelationerne. For vores vedkommende er der, ud over ågerrenterne, andre grunde til vi afdrager hurtigt. Det gør vi bl.a. fordi vi håber på at kunne skifte ejerlejligheden ud med et parcelhus til 4-4,5 mio. kr. om 5 år. Dette kræver, at vi til den tid har sparet ca. 1 mio. kr. op til udbetalingen. Hvis Danske Bank var smart, så arbejde man frem mod at opbygge kunderelationen i stedet for at nedbryde den, således at Realkredit Danmark kunne få den indtjening.

Og så lige til den med hvad man med rimelighed kan forvente af bankrådgiverne, så startede jeg/vi altså ud i en venlig og imødekommende tone på bankrådgiverens niveau. Men når bankrådgiveren for det første møder op uforberedt, ikke har sat sig ind i budgettet, kontoforholdene m.v. og for det andet bliver påståelig i henvisningen til at bankernes fundingomkostninger skulle kunne forklare hele rentestigningen, så er man altså nødt til at bringe den stakkes dame ud af vildfarelsen og forklare hende hvorledes udviklingen i Danske Banks faktiske fundingomkostninger har været samt forklare hende, at hun kan finde oplysningerne på bankens egen hjemmeside under investorrelations.

Sandheden er jo at Danske Banks fundingomkostninger kun er steget med 0,2-0,35% – lidt afhængigt af hvordan man regner. Selv hvis man regner den øgede egenkapital som skal forrentes til aktionærerne, så når man ikke op i nærheden af rentestigningen.

Sandheden er jo, at det er de nye / nuværende kunder, der skal betale for de ufattelige dumheder Danske Bank har lavet i Irland, og for at Danske Bank har dummet sig 5 flere år forud for finanskrisen ved at give visse kundegrupper for gode vilkår (her tænker jeg især på boligprioriteter med ikke justerbart spænd og til dels ejendomsudlånet).

Slutteligt, så har jeg intet ønske om at starte nogen bevægelse. Jeg benytter blot min ytringsfrihed til at tilkendegive min mening om Danske Bank, lige som du benytter din til at skrive de indlæg du nu lyster.