#182456
Anonym

Jeg er helt på det rene med hvad det indebærer at et lån er variabelt forrentet, den hemmelige.

Og selv om det jo nok stiller krav om et vist mindste niveau af intelligens, som jeg er seriøst i tvivl om du besidder, så er kernen i min kritik at Danske Bank løber fra den aftalte relative prissætning prissætning på lånet. Rentestigningerne er fuldt lovlige, men måden hvorpå det sker er alligevel moralsk anløben.

Selv om det jo nok er op ad bakke med forståelsesevnen så prøver vi alligevel.

Danske Bank anvender standardkundeberegninger, altså beregninger med standardpriser for en given kunde/engagementstype målt på bl.a. jobsikkerhed, indtjening, sikkerhed/gearing, produktvalg etc. Når kundens tal indsættes i systemet, returneres en standardpris på kunden, som banksælgeren kan vælge at fravige nedad, for at lokke kunden ind i butikken.

Standardberegningen viste i vores tilfælde 6,75% men efter forhandlinger forud for boligkøbet nåede Danske Bank frem til at de kunne tilbyde os lånet til 5,25%, altså 1,5% under standardprisen.

Jeg er selvfølgelig med på at boliglån har variabel rente og at traditionen frem til 2009 var, at renten blev tilpasset i takt med at diskontoen steg eller faldt samt at der kan være yderligere tilpasninger hvis fundingomkostningerne stiger.

Det der er min anke er, at når Danske Bank varsler rentestigninger på i alt op til 3,0%, så er der nogen kunder der kun sættes op med 1,5%, andre med 2,0% mens andre igen får fuld musik på 3,0%.

De kunder, der får den lave stigning, er de, der ligger spot on på standardkundeberegningen, dvs. ikke har forhandlet priser med banken og ikke har oplevet forskydninger siden lånehjemtagelse. De der får den fulde stigning er de, der ved låneoptagelse har forhandlet med banken og aftalt en god pris.

Når Danske Bank i små bidder ikke justerer kunderne parallelt op eller ned i takt med de hæver priserne som følge af stigende fundingomkostninger eller what ever gyldige eller ugyldige begrunder man anvender for at hæve priserne, så annullerer Danske Bank på denne måde den individuelt forhandlede pris i løbet af en meget kort årrække.

Med Danske Banks ageren giver det således ingen som helst mening at forhandle om renterne, når du køber. For du skal fra starten være klar over, at du efter ganske få år, når nationalbankens diskonto er blevet justeret op og ned nogle gange, vil ende lige nøjagtigt tilbage på standardrenten igen.

På den måde giver forhandling igen mening, fordi Danske Bank på forhånd ved, at en aftale ikke er en aftale.

Så endnu engang kan jeg kun advare mod Danske Banks uprofessionelle og i mine øjne moralsk anløbne adfærd.

For vores vedkommende har Danske Banks adfærd blot betydet, at vi har lånt pengene af mine forældre til 4% i stedet og indsat beløbet på Boliglån Plus modkontoen. Derfor har vi reelt ikke noget boliglån i banken mere. Hvad er det så udtryk for? Jo det er udtryk for at Danske Banks prispolitik sætter gang i en farlig kundedestillationsproces, hvor de gode kunder med perspektiv i lukker deres engagement ned og forlader banken, mens de dårlige insolvente kunder (som giver flest tab og den største kapitalbelastning) bliver tilbage i banken.

Danske Bank kan være evigt forvisset om at de kunder, der er blevet dårligt behandlet forlader Danske Bank ved først givne lejlighed, når de er kommet ovenpå igen. På kort sigt optimeres profitten, men den langsigtede profit vil lide under at Danske Bank ikke fokuserer på at opbygge langsigtede kunderelationer.

Også den arrogante politik overfor indlånskunderne er farlig. Vi kan allerede nu læse ud af Danske Banks regnskaber, at indlånskunderne forlængst er skredet som følge af de helt og aldeles ukonkurrencedygtige indlånsrenter.

Det store indlånsunderskud Danske Bank slæber rundt med kan sagtens gå godt så længe banken er A-rated og nyder udlandets tillid. Men spørgsmålet er hvor længe tilliden forbliver intakt nu hvor Moodys har nedgraderet Danske Bank til Baa1. Det kan i sidste ende betyde, at staten bliver tvunget til at nationalisere eller blive hovedaktionær i banken.

Jeg kan i hvert fald ikke konkludere andet end at Danske Bank er en moralsk anløben og dårligt drevet bank, som ikke ejer evnen til at opbygge langsigtede profitable kunderelationer.