#182144
Krisser

Hvis betingelserne i aftalen i øvrigt videreføres uændret, har du ikke krav på at dekorten frafaldes. Alternativt vil banken sikkert ikke have noget imod at frafalde dekorten, mod at de beholder al tilskrevet og ikke-tilskrevet rente.