#182060
Jyden

Jeg forventer det fordi BRF Kreditbank er en internetbank, hvor man ikke kan have alle sine bankforretniger, de tager f.eks ikke pensionskonti, og netbank og dankort er så det de har istedet for filialer m.v. Det forplumrer det hele hvis de begunder at tage gebyrer for sådan noget og man skal til at modregne det i den evt. rentefordel der kunne være hos banken. Billedet af hvad man kan regne med ved en bank er allerede broget nok, som du også selv før har været inde på.
Jeg har personlig tidligere anbefalet et par stykker at bruge BRF bank, og det har de gjort forsi det kunne være et fornuftigt supplement i deres situation. De har begge henvendt sig til mig her i pinsen og sagt det synes de er noget mærkeligt noget med det brev de har fået.
Jeg tror bankerne genereslt skal til at have et andet syn på at få det til at løbe rundt end bare det at lave gebyrer, sætte indlånsrenten ned og udlånsrenten op overfor kunderne.Nu må de til at kikke ind ad til internt og se hvor der kan skaffes penge af den vej.Rentemarginalen er jo øget helt vildt.