#181860
HalliHallo

Du skal ikke være nervøs, hvis du fortsætter kundeforholdet indtil din pensionering for du er jo sikret det, der fremgår af din police.

Problemet opstår, når nogen vil flytte og der er indført kursværn, som Danica har gjort for en af deres rentegrupper.

P.t. klarer AlmBrand sig godt med en depotrente mellem 3,65% til 5,30%, men det kan jo hurtigt ændre sig, hvis de har fået investeret i noget forkert.

Hvordan Danica kan få et så stort underskud er mig faktisk stadig ufatteligt, men selskabet har så vidt ses klaret sig absolut dårligst gennem krisen blandt pensionsselskaberne. Det kan skyldes at de skal betale af på gammel gæld til Danske Bank, der jo heller ikke “kører” for godt, eller bare at de ikke er gode til at investere kundernes penge. Eller måske en kombination af begge dele, hvad ved jeg……………