#181706
OBS

Hvis de samlede renteindtægter efter skat overstiger summen af renter + bidrag (fratrukket skat) og stiftelses-, tinglysnings- og indfrielsesomkostninger ved optagelse af lånet, og du i øvrigt ikke skal bruge pengene på noget andet, så ja.

Men det kræver nok lige en gennemregning af tallene ud fra de tilbud du kan få. Derudover skal du lige huske på at Indskydergarantien kun dækker indeståender op til 100.000 EUR (ca. 745.000 kr) inklusive de renter der forventes tilskrevet.