#181634
Anonym

Det er næppe et problem for bygningernes fundamenter at bære vægten af solcellerne eftersom den samlede vægt af bygning kun forøges en lille smule ved placering af solceller.

Jeg tror at langt de fleste tage kan bære vægten af sne.
Der er også stor forskel på vægten fra nogle få m² solceller på en skrå tagflade, til 1 m sne over hele tagfladen på et fladt tag.

Jeg tror ikke det giver anledning til problemer