#181408
Anonym

Spar Lolland har en meget meget lille solvensoverdækning, idet den faktiske solvens er 11,2% mens det individuelle solvensbehov er fastsat til 10,1%.

Den meget lille solvensovedækning gør, at banken ikke kan tåle ret mange nedskrivninger før solvenskravet ikke kan overholdes og sparekassen dermed må afvikles.

Kapitalplanen ser dog ud til at have virket i 1. kvt., idet solvensoverdækningen er øget fra 0,5% til 1,1%, men der er meget lang vej igen før sparekassen kan siges at være i sikker havn.

Det er og bliver kritisk, at Spar Lolland kun kan p.t. kun tåle at tabe ca. 100 mio. kr. ud af det samlede udlån på 8,3 mia. kr. før selskabet skal en tur forbi Henning Kruse i Finansiel Stabilitet.