#181332
Anonym

Jeg er ret sikker på Danske Bank og Danica Pension ikke helt deler din opfattelse af at de er ejet af Nordea Liv & Pension 🙂

Citat: “Danica har aldrig brudt loven” MUHUHAHAHAHAHA !!!

Grunden til at din kone mister sin TAE dækning da hun tilkendes et flexjob skal du 100% sikkert finde i at Danica Pension, som det eneste pensionsselskab i Danmark, vælger at holde en bagdør til en skraldespand åben i betingelserne.

Her står ganske enkelt at såfremt din kone ved tilkendelse af flexjob, eller frivilligt påtager sig et deltidsjob der giver en indtægt på mere end 50% af den tidligere oppebåret løn – så bortfalder udbetalingerne !!!!!!

Havde ordningen været i et andet af de 7 pensionsselskaber ville hun som minimum få supleret op til tidligere løn – eller i Skandia og Nordea Lig&Pension ville indkomst fra flexjobbet overhovedet ikke have betydning da disse selskaber udelukkende koncentrerer sig om EVNEN til at arbejde.