#181328
Anonym

Nu ER der jo heldigvis forskel i dækningerne fra de fleste “Pensionskasser” til “Pensionsselskaberne”.

Pensionskassen har som hovedregel en dækning der udbetaler et månedligt beløb hvis, og KUN hvis medlemmet tilkendes førtidspension – og så er vedkommende som bekendt ikke flexjobber.

De konventionelle pensionsselskaber såsom Nordea, Danica, Topdanmark, PFA, SEB, Skandia og AP-Pension har alle TAE (tab af erhvervsevnedækning) der udbetaler et månedligt beløb (typisk 40-80% af årslønnen)efter 3 måneders sammenhængende sygdom og så længe arbejdsevnen (her tales slet ikke om indkomst, MEN EVNEN TIL AT UDFØRE ET JOB)er nedsat til 50% eller derunder.
Under ansættelse, og så længe arbejdsgiver udbetaler fuld løn vil det være arbejdsgiver der får pengene (kun ved firmapensioner)- og kan altså have en flexjobber under 50% timer til fuld løn fordi pensionsselskabet betaler forsikringsydelsen.

Afskediges medarbejderen eller vælger vedkommende at give op pga. sygdom bliver ydelsen betalt til forsikringstageren fremover – udbetalingen fortsætter lige så længe TAE er under 50% og da jeg godt kan tilkende felxjob på f.eks. 15 timer ugentligt kan jeg altså GODT få begge dele helt lovligt.

P.S. – det er IKKE arbejdsgiver der indbetaler løbende bidrag mens TAE udbetales, bidraget betales af pensionsselskabet da en ordentlig firmapension har præmiefritagelsesdækning tilkoblet.