#181300
grg

I den perfekte verden ville modellen kræve en væsentlig højere rente end den vi ser i dag – det er helt skævt at man for tilsvarende indskud (hybridobligationer) i Danske Bank og Nykredit får en rente på op imod 8-9% mens garantindskud mange steder kun giver en tredjedel af denne rente eller lavere…

se bl.a. her: http://epn.dk/brancher/finans/bank/article2757735.ece