#181228
Jyden

I fortsættelse af ovenstående har Jyllands Posten den 20.april 2012 offentliggjort en analyse fra Bankinfo “Ineffektivitet hos banker” der viser at selv om bankerne de seneste år har haft stort fokus på at reducere omkostningerne, vil der være behov for yderligere besparelser i de kommende år.