#181076
HalliHallo

Ja, en højesteretsdom bliver selvfølgelig ikke forældet, men kan jo
bortfalde, hvis der afsiges ny dom eller hvis lovgivningsmagten ændre
lovgivningen, hvilket netop er sket m.h.t. til den højesteretsafgørelse
som blev afsagt vedr. arbejdsskadesikringsloven den 22.12.2003. Allerede
pr. 1.6.2006 trådte nye regler i kraft, således at ingen mere fra den
dato kan opnå dobbeltforsørgelse o.l.

Før ovennænvte dom blev afsagt havde de fleste forsikringsselskaber og
pensionskasser i øvrigt allerede ændret deres pensionsbestemmelser for nye
kunder.

Det undrer mig at test, som er berørt af de gamle regler ikke har kunne
bidrage mere til spørgsmålet, men han har sikkert travlt med at investere
konens dobbeltforsørgelse m.v. og flittigt følge debatten på Mybanker.