#181072
OBS

Dette skyldes formentlig lejeloven da den opererer med det begreb der hedder “Omkostningsbestemt husleje”. Denne del af loven træder i kraft hvis ejendommen er taget i brug før 1991. Der findes ikke nogen helt faste satser, og spørger man i kommunens huslejenævn får man ikke noget svar. Men man kan blive dømt til at betale penge tilbage til lejer hvis denne mener at huslejen er for høj, indbringer sagen for huslejenævnet og får medhold. Det er der flere der har brændt fingrene på i tidens løb…