#180972
Anonym

De fleste forsikringsselskaber garderer sig ved, at ignorere det offentliges vurdering af graden af tab af erhvervsevne. De påberåber sig retten til selv at vurdere personens tab af erhvervsevne og med tiden vurdere den generelt, og dermed er du allerede sikker på at dit tab af erhvervsevne stort set aldrig når under 1/3. Og hvis du tildeles flexordningen så bortfalder din udbetaling, eller den modregnes når du får et flexjob.

Mht din artikel, så kan jeg oplyse dig om at min kones forsikringsselskab er Danica.

“Danica og Tryg, hvis pensionsdel nu hedder Nordea Liv & Pension, har ikke fortolket betingelserne for udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne på den måde, som nu er kendt ulovlig.”

Danica har tilsyneladende aldrig brudt loven. Min kone modtog fuld forsikring i 18 måneder, blev revurderet til et tab på 1/2 erhvervsevne og til sidst frataget erstatning da hun røg i flexordningen.

Det er muligt at din kone modtager forsikringspenge mens hun er i flexjob, men hun tilhører undtagelsen og ikke reglen.