#180870
peter holm larsen

Hvordan gebyr ved førtidig hævning bliver beskattet – eller rettere om der er fradrag elller ej – er ikke så let at afgøre som “THSV” skriver. Et gebyr for førtidig hævning kan godt være fradragsberettigede som renteundgifter.

Det afgørende er om banken indberetter gebyret til SKAT som et gebyr (dvs ingen indberetning) eller som en renteudgift (dvs. indberetning til SKAT). Der er noget forskellig praksis fra pengeinstitut til pengetinstitut – så det sikreste er altid at spørge banken, hvorledes de indberetter en eventuel “rentedekort” som vi vil kan kalde det gebyr der er tale om.

Du kan i stedet for at indfri lånet få det overført til en boligkassekredit (der er renten typisk kun 2-3% pa.) – men må du afgøre lidt ud fra hvor længe du forventer at skulle trække på din anden kassekredit – hvor du betaler knap 5% i rente. Det koster nok en 4-6.000 kr. at få flyttet faciliteten over til en trækningsret i en bank med pant i din ejendom. et gebyr der IKKKE er fradragsberettiget.