#180732
thsv

De 60.000 kr vil forringe jeres økonomi med 800 kr hver måned de næste 10 år, og formindske det beløb I har til køb af ejerbolig.

En middelgod indkomst er vel som politibetjenten/sygeplejersken, altså omkring 33.000 kr i månedsløn fremskrevet til 2012, beløbet er efter de 5% er betalt til pension.

I jeres tilfælde ville jeg vælge en billig bolig og få afdraget gælden og skabt en opsparing.