#180716
peter holm larsen

De sidste 6 måneder er Danske Bank aktien da ellers steget 15%, så helt dårligt kan markedet jo ikke have taget i mod deres rentestigninger. Så det er nok ikke en korrekt analyse af Frikadelle, at aktien snart er værdiløs.

Lad mig prøve at give en eksempel – på effekt af rentestigningerne for en fiktiv bank.

Hvis en bank har en udlånsrente på 5% og et samlet udlån på 1 mia. kr. vil banken hvis den har kapitalomkostninger på 4% have et renteoverskud på 10 mio. kr.

Hæver banken nu renten med 2½ procentpoint fra 5% til 7,5% vil dette som Frikadellen beskriver medføre tab af nogle kunder. Lad os antage at halvdelen af kunderne forsvinder – som et meget worst case – så vil banken have et udlån på 500 mio. kr. men alligevel have et renteoverskud på 17,5 mio. kr. – eller langt mere end før renteforhøjelsen.

Da der også er langt færre kunder, vil adkininstrationsomkostningerne også falde. Lad os antage at disse er 10 mio. kr. pr. 1 mia. i udlån. Så vil administrationsomkostningerne falde fra 10 mio. kr. til 5 mio. kr. og dermed vil bankens overskud sådan meget simplificeret ændres fra 0 kr. til 12,5 mio. kr. årligt.

Så kan man selvfølgelig sige, vil man helst eje aktier i en stor bank der tjener 0 kr. årligt eller eje aktier i en mindre bank der tjener 12,5 mio. kr. årligt.

Da markedes i væsentlig grad måler værdien af aktier på baggrund af forventet fremtidig indtjeningsevne, så vil et selskab der fremover formodes at indtjene 0 kr. årligt – have en teoretisk værdi på 0 kr.

Så mener Frikadellens analyse er helt forkert – ved alene at se på renteprocenten og ikke selskabets overskudsgrad.