#180384
OBS

Der er principielt ikke noget i vejen for at eje to (eller flere) boliger hvis I ellers har økonomien til det. Det der kan være i det er at det ikke er givet at lejeindtægten vil kunne dække alle jeres udgifter på lejligheden så I måske alligevel har et månedligt underskud.

Grunden til dette er at hvis lejligheden er opført før 1991 så sætter lejelovgivningen nogle rammer for hvor meget man kan tage i husleje gennem det begreb der hedder Omkostningsbestemt husleje, uanset hvor store faste udgifter man har til driften. Disse rammer kan blive håndhævet af huslejenævnet i kommunen (hvis et sådant findes i den pågældende kommune) såfremt lejer mener at huslejen er for høj og indbringer sagen for huslejenævnet. Konsekvensen kan blive at I bliver tvunget til at betale penge tilbage til lejer hvis nævnet er enig.

Derudover sætter lejelovgivningen også nogle rammer for under hvilke vilkår man kan opsige en lejer. Her vil jeg råde jer til at søge advokatbistand for at være sikker på paragrafferne i lige præcis den situation I står i.

Så overvej lige to gange om I synes det er umagen værd at leje lejligheden ud. Udover de førnævnte forhold skal I jo bl.a. også sørge for drift og vedligehold af lejligheden, der skal betales skat af lejeindtægten, og flere andre ting. Det kan være smartere at sælge lejligheden med et tab og så komme videre hvis det er det I ønsker.