#180380
Anonym

Hvis I er meget insolvente (jeres gæld overstiger jeres værdier med mere end 250.000 kr.), så vil bankskifte formentlig ikke en realistisk mulighed hvilket samtidig betyder, at jeres forhandlingssituation vil være svag. I den situation er der ikke meget andet at gøre end at sætte forburget ned og afdrage noget hurtigere på jeres boliglån i banken.

Hvis insolvensen kun er begrænset (under 250.000 kr.) så har I et bedre forhandlingsudgangspunkt og kan reelt true med at skifte til en billigere bank.

Hvis I er insolvente, kan I dog forsøge at fremføre argumenter som:

1. At I stadig har en god økonomi, et betydeligt rådighedsbeløb, god jobsikkerhed, har bevist at I kan spare op osv., og at det derfor ikke kan retfærdiggøres at Danske Bank tager den risikopræmie de gør, på jeres boliglån.

2. At hvis renten reduceres, så er I villige til at lave et ekstraordnært afdrag på boliglånet på eksempelvis 3.000-5.000 kr. pr måned, således at I gennem merafdrag arbejder jer hurtigere frem mod at blive solvente igen.

3. I kan spille ind i forhandlingerne at I fx er villige til at sælge den ene bil, campingvognen, droppe privatskolen etc. og benytte besparelsen til ekstra afdrag.

4. Argumentationsmæssigt kan I også gå i kødet på rentemarginalen. Bankenre siger fundingomkostninger er steget, men det ikke korrekt. Danske Banks fundingrente er kun steget 0,25% de sidste 3 år. Det er blevet dyrere at tilvejebringe egenkapital, hybrid kernekapital og ansvarlig kapital, mens det på den anden side er blevet billigere at tilvejebringe almindeligt indlån, interbanklån og nationalbanklån.
Det, der virkelig giver Danske Bank problemer er nedskrivninger på erhvervskunder i Danmark (ejendomme, landbrug, industri og byggeri) samt erhvervs- og privatkunder i Irland. Faktum er at indlånsrenterne er på et historisk lavt niveau samtidig med det aldrig har været billigere at låne i Nationalbanken, der har en udlånsrente på 0,7%. Dvs. at jeres rentemarginali forhold til Nationalbankens udlånsrente (et mål bankerne selv bruger) lige nu er hele 8,4%. Rentemarginalen er endnu højere i forhold til T/N-renten, som Danske Bank selv bruger i deres investorinformation!