#180332
thsv

http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Bolig/At-koebe-en-bolig/Andelsboliglaan/Andelspantebrev/Pages/Andelspantebrev.aspx?tab=2#tabanchor

Ja, efterhånden viser DB sit sande ansigt.

Jeg ville undersøge muligheden for fast rente a la ovenstående lån til 7,5% over 25 år.

Alternativt skifte til Swedbank eller Handelsbanken, hvis de vil belåne andele til fordelagtige renter bundet op på en rentesats fra Nationalbanken plus et fast tillæg.

Jeg er glad for, at jeg ikke mere er afhængig af bankens velvilje angående rente på et prioritetslån, husk at Skandiabanken var helt nede i 0,65% i tillæg på NIB ved lånenes udbud ca. 2005.