#180328
thsv

Lånet med laveste rentesats er lidt billigere i det lange løb.
Jeg har lavet regneeksemplet på 100.000 kr i lånebbeløb og 8.000 kr i stiftelsesomk. for det billige lån. Spares der 3.000 kr i stiftelse ved lånet med højere rente er der balance i ydelserne efter skat, mens lånet med højest rente er 20 kr dyrere hver måned brutto. Omregner man til Nutidsværdi er lånet med højst rente næsten ligeså billigt som det andet lån, da nettoydelsen er lidt lavere i starten, men stiger sidst i forløbet.

Så du bør osse sammenligne lånegebyrerne, da oprettelsesgebyr på 10.000 kr mere modsvarer 15.000 kr i renteforskel, grundet rentefradraget.