#180228
Michael

Det er altid, altid, ALTID egen skyld når man havner i RKI. Man har tydeligvis gjort nogle økonomiske dispositioner der gør, at ændrede indkomst- eller sociale forhold straks vælter læsset. Et eksempel:

Et par låner 100% til huskøb og køber en bil der også bliver belånt fuldt ud fra starten. Begge hæfter solidarisk for gælden. De vil gerne giftes og have et stort flot bryllup og en bryllupsrejse. Til dette låner de 150.000 kr. Så skal der selvfølgelig også købes møbler, fjernsyn mv. til det nye hus og de låner yderligere 100.000 kr.

Det går alt sammen fint fordi parret har en pæn hustandsindkomst der kan klare ydelserne.

Men, men men… Efter 3 år skal de skilles. Huset er faldet 10% i værdi, bilen er overbelånt med 40.000 kr. og forbrugsgælden er på 200.000 kr. (der er afbetalt 50.000 kr. på 3 år). Ingen af de 2 kan længere klare den store restgæld da de nu har to huslejer mv.

Ok – såvidt så godt. Hvis er skylden synes du selv? Det er naturligvis ikke skilsmissen der er årsagen i sig selv, men de dispositioner man har gjort i den tid hvor alt gik fint. Havde man ikke lånt sig til op over begge øret bare fordi man nu kunne så ville tingene se HELT anderledes ud ved en skilsmisse.

Så JO: Det er ALTID egen skyld når man havner i RKI. Der findes ingen undtagelser fra den regel.