Forside Fora Privatøkonomi obligationer obligationer

#180218
grg

SI Dannebrog skriver at der på et 10-årigt sigt forventes et afkast på 3,25% p.a. – dette formoder jeg er inkl. årlige omkostninger på 0,6%..

De to enkeltposter handles begge pt. over kurs 100 og der vil således være tab i forbindelse med udtræk.

Om du skal sælge afhænger meget af din tro på det fremtidige renteniveau, forventer du et stigende renteniveau vil jeg umiddelbart tro du vil få et højere og mere sikkert afkast ved at placere pengene på højrentekonti – eksempelvis 3 år til 3,75% hos FIH.

Men uden at kende hele din privatøkonomi er det svært at give et præcist svar på hvad der vil være det rigtige, hvor stor en del af din formue er dette beløb (350.000), hvad er din inkomst, har du gæld som kan afdrages, hvornår forventer du at skulle bruge pengene osv. osv.

Med de oplysninger vi pt. har ville mit umiddelbare svar være at placere pengene på højrentekonti der matcher dit behov for at bruge pengene – eksempelvis:

110.000 med 1-årig binding
120.000 med 2-årig binding
120.000 med 3 årig binding

Efter 1 år placerer du de 110.000 der er udløbet i en 3 årig binding.

Således at du har:

120.000 med 1-årig binding
120.000 med 2-årig binding
110.000 med 3 årig binding

osv..

Har du gæld ville det måske være en god idé at afdrage denne..