#180214
Krisser

Helt generelt giver det ikke mening at have enkeltobligationsposter på 75 000 kroner. Udover det skattemæssige bøvl med at beregne kursgevinst for hver udtrækning (hvis de er købt efter januar 2010), æder omkostningerne renten op.

Du skal op i nogle hundrede tusinde per obligation før man overhoved kan tale om at det giver mening, og så skal du stadig have bøvlet med skatten. Herudover et 7 pct 2031 ekstremt kursfølsom, så du vil få store kurstab hvis renten stiger. Det samme gælder formentlig 5 pct-obligationen, da jeg gætter på den stadig har en lang løbetid.

Hvad du skal købe i stedet kan vi ikke svare på ud fra de oplysninger du har givet.