#180152
Krisser

Måske. Det kommer an på en konkret vurdering, evt. ved en domstol, der kan falde ud til begge sider.