#113178
Nultopskat

Den vurdering kan du ikke bruge til noget.
Når du har en handels pris, så er det selvfølgelig udelukkende handelsprisen, der gælder. Bedre vurdering end en handelspris fås jo ikke.
Du kan om et år eller 2 bede kreditforeningen om en ny vurdering, men ikke før.