#179780
TRF

Jeg har nu fået en afklaring på boliglån mm.

Jeg har fået en nyvurdering af mit hus som er nøjagtig magen til den jeg fik i 2009!
Hertil har jeg fået et nyt boliglån på 6%.
Det er givet af Nykredit ( de har en AAA rating ).

Det interessante er at de to vurderingsfolk jeg havde ude lavede nøjagtigt den samme vurdering.
De sagde begge at husene i mit område er faldet med 15 – 20 % siden 2009 (Halsnæs).
Dette bekræfter min fornemmelse af at bank og realkredit har haft fælles interesser – lavere kreditforeningslån giver højere lån i banken!

Lad det derfor dette være en opfordring til alle selvbyggere.
Se om det ikke er muligt at holde bank og kreditforening adskilt, til du har fået din endelige vurdering – så der ikke opstår uhensigtsmæssige interesser hos bank/kreditforening.

Jeg lod mig i sin tid overtale af banken til ikke at få en kreditvurdering et andet sted, fordi de mente at jeg ikke fik en vurdering det andet sted som ville være højere. Desuden lovede de mig ( mundtligt) at bankrenten ikke ville være stort anderledes end realkreditrenten ( ca. 2% højre)
– men man har vel et standpunkt til man tager et nyt.

Jeg mener at at man politisk bør se på sammenblandingen af realkredit og bank.

Her er mit regneeksempel:
Lad os antage at jeg havde fået en vurdering som var 10%
højere.
Det ville have givet et boliglån på 30.000 kr i stedet for 200.000 kr.
Med en rente på 13% giver det brutto indtjening (betalt af mig) på 22100 kr om året ( nominel beregning: 13% af 170.000 kr).

Hvis man omvendt ser på at vurderingen var korrekt, så er den nominelle forskel på renten af 6% og 13% på 200.000 ( 7% af 200.000) 11.900 kr årligt.
Den effektive rente af begge eksempler er højere.

Bankens argument om at jeg skulle være et dårligt papir, og derfor skulle betale en højre rente, mener jeg er usandt – hvis de mente at jeg var ved at gå ned ville de sætte min rete ned for at undgå at jeg blev yderigere belastet.
Man skal jo huske at jeg havde lånet i forvejen. Der er derfor ikke tale om en