#179600
nielsens

Der står ikke et ord om, hvorfor renteindtægter fra Færøerne ikke automatisk indberettes til det danske skattevæsen. Eller om skattevæsenet overhovedet fører nogen kontrol med danske borgeres renteindtægter fra Færøerne.