#179382
OBS

Du kan sagtens oprette en privat pensionsopsparing uden om din arbejdsgiver, enten i en bank eller et pensionsselskab. Og ja, det er smart at gå i gang med opsparing så tidligt som muligt.

Hvilken type af ordning du bør oprette afhænger også af dine indkomstforhold. Hvis du betaler topskat er en ratepension (løbende udbetaling over 10-15 år) umiddelbart det mest nærliggende da du her også får fradrag i topskatten, dog kun op til 50.000 kr. om året. Betaler du ikke topskat kan du også vælge at oprette en kapitalpension (engangsudbetaling ved pensionering) hvor man kun får fradrag i bundskatten.

Både en kapitalpension og ratepension kan oprettes i banken eller hos et pensionsselskab. En tredje opsparingsform er livrente (løbende udbetaling til du dør) hvor man får fuldt fradrag i topskatten uden et maksimumbeløb. En livrente kan dog kun oprettes i et pensionsselskab.

Selv har jeg en arbejdsgiverordning i et pensionsselskab og derudover en privat rate- og kapitalpension hos Nordnet Bank hvor jeg kan investere pengene i aktier, obligationer og investeringsforeninger. Jeg har valgt Nordnet Bank p.g.a. de lave omkostninger.

Håber det kan hjælpe dig lidt på vej, og ellers spørger du bare igen.