#179228
Anonym

Taget udlæg?

Har pantefogeden taget udlæg i lejeindtægterne?