#179094
Anonym

Ifølge Lov om Social Pension er der mulighed for, at der kan ydes økonomisk støtte til tandbehandlinger i form af tillæg til pensionen. Loven gælder for alle pensionister uanset arten af pensionen (også førtidspension). Der er tale om såkaldte personlige tillæg til pensionen.

I Sikringsstyrelsen vejledning er reglerne for tildeling af personligt tillæg til pensionisten nærmere beskrevet.

Det fremgår heraf, at der i loven ikke findes begrænsninger for i hvilket omfang og til hvilke formål personlige tillæg kan ydes. Det forudsættes imidlertid, at pensionistens forhold i alle tilfælde tages op til en konkret vurdering, og at tillæg kun ydes, hvor kommunen skønner det nødvendigt og hensigtsmæssigt.

Tillægget tildeles således efter et konkret skøn, som foretages af den enkelte kommune.

Du skal derfor henvende dig til din kommune og få en konkret vurdering på din sag.