#179060
pppede

US_freak

1) Du kan finde priserne på dit pengeinstituts hjemmeside

Mastercard:
Fra Danske Banks prisliste:
Omregningskurs ved brug i udlandet
Europæiske valutaer*: Omregning sker til den af MasterCard til enhver tid fastsatte valutakurs
tillagt et af banken fastsat variabelt tillæg på p.t. 1,0 procent

Øvrige valutaer: Omregning sker til den af MasterCard til enhver tid fastsatte valutakurs
tillagt et af banken fastsat variabelt tillæg på p.t. 1,5 procent

VISA
1. Europæiske valutaer (offentliggjort på http://www.pbs.dk/valutakurser).
Her anvendes valutakurs på bankdagen førtransaktionen cleares i Nets tillagt 1 pct.

2. Andre valutaer (offentliggjort på http://www.pbs.dk/valutakurser).
Her anvendes valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,5 pct.

Med andre ord, så er prisen det samme. Om det er debitkort eller ej – der er mig bekendt ingen forskel når du benytter det i udlandet.

Det kan muligvis variere fra pengeinstitut til pengeinstitut, men Danskes priser er lettilgængelige. Du kan jo evt. forhøre dig i dit eget.