#178812
OBS

Det interessante her er valørdatoen/rentedatoen på en postering, altså hvornår bliver der beregnet rente af en postering.

Dankort-køb foretaget lørdag og søndag (som er ikke-bankdage) vil have valørdato den førstkommende bankdag, dvs. 6/2 i dette tilfælde. Da jeg formoder at din overførsel også har valørdato den 6/2 burde der efter min mening ikke blive nogen problemer med valørmæssigt overtræk på kontoen. Det problem kunne man løbe ind i tidligere men efter at reglerne er blevet lavet om for renteberegning på betalingskonti skulle problemet være elimineret.

For LSB og andre banker tilknyttet datacentralen SDC gælder det at overførsler foretaget inden kl. 19.30 på bankdage bliver ekspederet samme dag og pengene vil være tilgængelig i andre banker på næste hverdag. At du allerede nu kan se posteringen hos den anden bank kan muligvis skyldes at begge banker er tilknyttet SDC som derfor kan vise både den ind- og udgående postering samme tid (hvilken anden bank er der tale om?).