#113056
Michael

Det er skam fuldt lovligt. De må ikke hverken ringe dig op eller banke på døren, men almindelige breve og reklamer er der intet ulovligt i.

Lovteksten:

“§ 6. Erhvervsdrivende må ikke uden forudgående anmodning herom rette personlig eller telefonisk henvendelse til en forbruger på dennes bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om indgåelse af aftale.”