#178374
Bertelsen

Aftaleindskud videreføres uændret i FS / det overtagne pengeinstitut.