#178316
OBS

PAL-skatten betales kun af afkastet på din pension. Er afkastet negativt bliver den negative PAL-skat fremført til modregning i senere positive afkast.