#177978
test

Ja, men du har vel i samme periode fået rentr af det lån du har optaget i den nye ank?