#177686
Jyden

Ja, jeg går også ud fra der arbejdes på højtryk, men det er ikke kun i dag debiteringer foretages før krediteringer, så det var mere generelt om der er en fornuftig forklaring på denne rækkefølge ?