#177612
Anonym

Hvis pengene ligger i kontanter eller værdipapirer kan depotet jo umiddelbart overføres til et andet depot/ en tilsvarende pension et andet sted.

Enten eksempelvis Nordeas, eller hun kan overføre dem til en privat ordning, således at forstå, at hun selv kan mixe depotets sammensætning efter behag kontanter, aktier og investeringsforeninger.
Hvis hun vælger den løsning vil det selvsagt være klogest at vælge det pengeinstitut med de mindste gebyrer,
afhængig af hvor ofte hun har tænkt sig at handle, eksempelvis http://www.saxoprivatbank.dk

I gamle!! dage skulle man tage hele beløbet på en given ordning ud på een gang, og da kunne det måske have været en fordel med flere ordninger. men i dag kan man vist tage ud i flere tempi når man først er pensionist
–og så længe udbetalingerne endnu ikke er startet

men det ved andre givetvis mere om end jeg

i tilfælde af overførsel -så gå til det pengeinstitut, hvor kontoen/ pensionsordningen skal overføres til. Så betaler de omkostningerne.